Almanya Turistik Vize Başvuru Evrakları

Almanya seyahati için Almanya vize başvurusu yapmak isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için Almanya vize müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Almanya'ya seyahat gerçekleştirecek kişilerin pasaportlarında daha öncesine ait çok girişli ve geçerli bir Schengen vizesi bulunması halinde, Almanya'ya girişlerinde gerekli olan Almanya schengen vizesi için başvuruda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Hususi(Yeşil) Pasaport, Hizmet(Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Almanya vizesi başvurusundan muaf tutulmaktadır.

Uzun süreli (aile birleşimi, oturum izni, çalışma izni vb. ) amaçlarla Almanya’ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya vize başvurusunda bulunmakla mükelleftirler. Uzun süreli vize başvuruları direkt olarak Almanya Konsolosluğu ya da Almanya Büyükelçiliğine yapılmaktadır. 90 güne kadar olan vize başvuruları Almanya Konsolosluğunun yetkilendirmiş olduğu kurumlara ya da Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdırlar.

Almanya Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Almanya vizesi sahibi oldukları takdirde seyahatlerini Almanya'dan başlatmak şartıyla diğer Schengen ülkelerine de Almanya Schengen vizesi ile seyahat edebilmektedirler. Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler 90 güne kadar olan seyahatleri için Almanya Schengen Vizesi, 90 günden fazla olan seyahatleri için ise Almanya Ulusal Vizesi başvurusu yapmalıdır.

Almanya Schengen Vizesi nedir?

Avrupa Birliği (AB)’de 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu

Almanya'ya seyahat edecek Umuma mahsus Pasaport hamili T.C. vatandaşları tarafından, Almanya vizesi başvurusunda bulunurken Almanya Konsolosluğu'na, Almanya vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Almanya Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması zorunluluğu vardır. Almanya vizesi için gerekli evraklar, Almanya'ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Almanya Konsolosluğu'na sunulmalıdır.

Pasaport - Almanya turistik vize başvurularında kullanılacak pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

Biometrik Fotoğraf - Almanya turistik vize başvuru işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Almanya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - Almanya Turistik Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Almanya Vize Başvuru Formu - Almanya Turistik Schengen vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin Almanya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen Almanya vize başvuru formu ıslak imzalı olmalıdır. Almanya vize başvuru formuda vereceğiniz bilgilerin sunduğunuz diğer Almanya vize başvuru evraklarıyla tutarlıklı olması gerekmektedir. Bu formda yapılan yanlış, hatalı veya eksik olması Almanya vize talebinizin ret ile sonuçlanmasına sebebiyet verebilir.

**NOT: Almanya Turistik Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Almanya Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

Almanya vize başvuru formu - Schengen visa application form

Finansal Durumu Gösterir Belgeler - Almanya Turist Vizesi başvurularında bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Almanya Turistik Vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

Almanya Vize talebini belirten dilekçe - Almanya Turistik Schengen Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Almanya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

Almanya Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Almanya’ yaya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi işveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Almanya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Almanya seyahati sonrası ikinci veya üçüncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Bağlı bulunulan kuruma ait belgeler - Vergi levhası – Almanya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet belgesi – Almanya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin imza sirküleri – Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin ticaret sicil gazetesi – Almanya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler - Almanya vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat amacını destekleyen bilgi belgeleri - Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Almanya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Almanya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Almanya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Almanya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Almanya’ da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Almanya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

***Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,
Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,
Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,
Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,
Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

***Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan T.C. oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

Pasaport fotokopileri, Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri

Almanya Konsolosluğunun Turistik Vize Kategorisi Hakkında

Almanya Turistik Vize İşlemleri

Almanya Turistik vizesi, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gezi, eğlence ve tatil gibi sebeplerle seyahat etmek isteyen kişilerin başvurması gereken “kısa süreli” vize tipidir. Almanya Devleti Schengen Anlaşması’na taraf olduğu için Almanya Turistik vizesi Almanya Schengen vizesi olarak da anılmaktadır. Almanya Turistik vizesi sahibi olan kişiler ülkede 90 gün konaklama hakkına sahip olmaktadır

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne turistik amaçla (turistik gezi, eğlence, tatil gibi sebeplerle) seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaportlarında geçerli Schengen vizesi olmadığı takdirde, ülkeye giriş yapabilmek için Almanya Turistik Vizesi başvurusu yapmakla yükümlüdür.

Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan Almanya seyahatleri için Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerine başvuru yapmak zorunda değildirler.

Sahip Olunan Almanya Turistik Vizesine İlişkin Özellikler

Almanya Konsolosluğu tarafından “C Tipi” vizesi kategorisinde değerlendirilen Almanya Turistik vizesi kısa süreli bir vizedir. Almanya Turistik vizesi sahibi kişiler bu vize ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nde en fazla 90 gün konaklayabilmektedir.

Almanya Schengen Bölgesi üyesidir. Bu nedenle Almanya Turistik vizesi Schengen vizesi özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla Almanya Turistik vizesi sahibi kişiler, Schengen Bölgesi’ne üye olan diğer ülkelere yapacakları seyahatler için tekrar vize başvurusu yapmak zorunda kalmazlar. Diğer taraftan pasaportunda Schengen Bölgesi üyesi bir başka ülkenin geçerli vizesi sahibi olan kişiler seyahatlerini vizesine sahip oldukları Schengen ülkesinden başlatmak koşulu ile Almanya’ya yapacakları turistik seyahatlerde Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerinden muaf olurlar.

Almanya Schengen Vizesi

Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Almanya, İspanya, İsveç, İtalya,Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta,Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi’ne dahil olmuşlardır.

Avrupa Birliği (AB)’de 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkelerin vatandaşlarına bu bölgeye üye ülkeler arasında seyahat serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler Schengen Bölgesi dışında kalan ülkeler için sınır geçişleri konusunda ortak kurallar uygulamaktadır.

Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

Almanya Turistik vizesi başvuru evraklarına ilişkin bilgiler

Vize Başvuru Formu:Almanya Turistik vizesi başvurularında ibraz edilecek Almanya vizesi başvuru formu Türkçe ve Almanca olarak iki dilde düzenlenmelidir. Vize başvuru formunda ibraz edilen bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. Almanya Turistik vize başvuru formu büyük harfle ve okunaklı olarak doldurulmalıdır.

**NOT: Almanya Turistik vizesine başvuru yapan kişi reşit değil ise (18 yaşından küçük ise) vize başvuru formunda hem kendisinin hem de yasal velisinin imzası bulunmalıdır.

Pasaport: Almanya Turistik vizesi başvurularında kullanılacak pasaport 10 yıldan eski, yıpranmamış olması tavsiye edilir. Pasaportun geçerlilik süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren 3 ay daha devam etmelidir. Almanya Turistik vizesi başvurusunda kullanılacak pasaportta vizenin işlenmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır.

Seyahat evrakları: Almanya Konsolosluğu, Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişilerden yapacakları seyahatin amacını, seyahat masraflarının karşılanma biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye’ye geri döneceğini gösterir belgeler talep etmektedir. Almanya Turistik vizesi başvuru belgelerinde ibraz edilen bilgiler vize başvuru formunda yer alan bilgileri desteklemelidir.

Davetiye: Almanya Turistik vizesi için başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’da ikamet eden herhangi bir kişiden ya da ülkedeki herhangi bir kurumdan davetiye talebinde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Davetiye ile gidilecek seyahatlerde Almanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi veya Almanya ticari vize başvurusunda bulunulmaktadır.

Almanya Vize Ücretlerine İlişkin Bilgiler

Almanya vize ücreti, vize türü, seyahat süresi, Schengen vizesi veya D vize kategorilerine bağlı olarak değişmektedir. Almanya vize ücreti konsolosluk harç bedellerini ve vize başvuru merkezlerinin kooridnasyon bedellerini içermektedir.

Almanya Turistik vizesi içim müracaatta bulunan 12 yaş altı çocuklar Almanya Turistik vizesi harç bedelinden muaf tutulmaktadır.

Almanya Federal Cumhuriyeti Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Cape Verde, Makedonya, Moldavya, Karadağ, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna vatandaşlarına Almanya Turistik vizesi harç bedeli ödemelerinde bazı indirim ve kolaylıklar tanımaktadır.

Almanya Vizesi Biyometri İşlemine İlşkin Bilgiler

Almanya Turistik vizesi başvurularında 25 Eylül 2014 tarihinden bu yana kimlik sahteciliğinin engellenmesi amacı ile parmak izi ve biyometrik fotoğraf uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla Almanya Turistik vizesi için başvuruda bulunan kişiler Biyometri İşlemi (parmak izi taraması) yaptırmak zorundadırlar.

Almanya Turistik vizesi başvurularında “Biyometri işlemi” ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

- 12 yaşın altındaki çocuklardan fiziksel olarak parmak izi almak mümkün olmadığı için biyometri işlemine tabi değildir.

- Ülke ve Hükümet temsilcileri ve siyasi liderler Almanya’ya yaptıkları resmi ziyaretler için biyometri işlemine tabi tutulmazlar.

- Biyometrik veriler 5 yıl boyunca geçerli kabul edilmekte ve saklanmaktadır. Dolayısıyla, son 5 yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almış ve bu işlem sırasında parmak izini vermiş kişiler biyometri işleminden muaf tutulmaktadırlar.

- Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumda olan kişiler, bu durumlarını destekleyen tıbbi bir rapor ibraz etmek şartıyla biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.

- Biyometri işlemleri ile ilgili herhangi bir hata yaşanmaması için parmak izi tespitine giden kişilerin parmaklarında parmak izi tespitinin yapılmasına engel olacak, kesik, hasar ya da süs(kına) bulunmamalıdır.

Üçüncü ülke vatandaşları için Almanya vizesi işlemleri hakkında

Türkiye Cumhuriyeti geçerli ikamet izni sahibi üçüncü ülke vatandaşları Almanya Turistik vizesi başvurularını Türkiye’de bulunan Almanya temsilciliklerine yapabilmektedir. Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerini Türkiye’den yapacak olan üçüncü ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya Turistik vize başvurularında ibraz ettiği evraklara ek olarak Türkiye’de ikamet izinleri bulunduğuna dair belgelerini ibraz etmelidir.

Almanya Turistik vize işlemlerinde bulunan kişiler Türkçe ve/veya Almanca bilmiyor olmaları durumunda vize başvuru işlemlerini tercüman refakatinde yapmalıdırlar.

Almanya Vize Başvurusu

Almanya Konsolosluğu şahsen yapılan kısa süreli vize (Almanya Turistik vizesi, Almanya Ticari vizesi, Almanya Transit vizesi) başvurularını işleme almamaktadır. Bu nedenle Almanya kısa süreli vizesi kategorisinde yer alan Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları vize başvurularını Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar, Vize Başvuru Merkezleri ve Turizm/ Seyahat Acentelerine yapmalıdır.

Almanya Vizesi İşlem Süresi

Almanya Turistik vizesi başvuru işlemleri vize başvurusu için ibraz edilmesi gereken evraklar eksiksiz ve doğru olarak sunulduğu takdirde, ortalama 15 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerinin Almanya Federal Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerine denk gelmesi ya da Almanya Konsolosluğu’nun iş yoğunluğunun fazla olduğu günlere tekabül ederse işlemlerin tamamlanması süreci uzayabilmektedir. Bu nedenle Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişiler Almanya seyahatlerini zamanında yapabilmek için vize başvurularını planladıkları Almanya seyahatinden olabildiğince erken tarihte yapmalıdır. Almanya vizesi işlemlerinde başvuru değerlendirme süresi ortalama 15 iş günü olarak belirtilmekle birlikte vize başvurusunu değerlendirme süresi Almanya Konsolosluğu ve Almanya Büyükelçiliğinin yetkisi dahilinde olmakta olup bu süreler uzayabilmektedir. Vize süreleriyle ilgili olarak başvuru sahibinin koşullarıan göre değişmeler olabilir. Çıkış süresine bağlı konjoktürel durumlar olabileceğinden bu bilgilerin Almanya Konsolosluğu ile iletişime geçilerek teyit edilmesi tavsiye olunur. www.almanyakonsoloslugu.com sitesinde yer alan bilgiler resmi bilgiler olmayıp bilgilendirme amaçlı olarak sunulmaktadır.

Sözleşmeye taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere ilişkin sınır geçişleri için ortak kurallar uygulamaya başlamıştır.

Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi’ne dahil olmuşlardır.

Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

Almanya Vize Çeşitleri

Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler, gerçekleştirecekleri seyahatin amacına göre farklı vize türlerine başvurmalıdır. Almanya vizesi, ülkeye yapılacak seyahatlerin süresine göre de ayrı sınıflandırılmaktadır.

Almanya Konsolosluğu tarafından uygulanan vize çeşitleri aşağıdaki gibidir;

Almanya Kısa Süreli (C Tipi) Vize

Almanya’ya, resmi, turistik, ticari, gelir getiren faaliyet, eğitim, tedavi, ziyaret, gönüllü faaliyet, araştırma, konferansa katılma, spor veya kültürel etkinliğe katılmak amacıyla seyahat etmek isteyen kişileri kapsayan Schengen vizesi “C Tipi” vize kategorisine girmektedir.

Almanya Turistik Vizesi - Almanya Ticari Vizesi - Almanya Aile Ziyareti Vizesi

Almanya Ulusal (D Tipi) Vize

Almanya’da kesintisiz olarak 90 günden fazla konaklamak isteyen kişilere (öğrenci, aile birleşimi, çalışma amaçlı) ikamet için verilen vize tipidir. Almanya Ulusal Vizesi (D Tipi vize) başvuruları yalnızca Almanya Konsolosluğu’na ve Almanya Büyükelçiliği’ne birebir başvuru yapılarak alınabilir.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi - Almanya Çalışma Vizesi - Almanya Erasmus Vizesi

Almanya Transit Vize

Türkiye´den hareket edip Almanya üzerinden üçüncü bir ülkeye transit geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Havaalanı Transit Vize başvurusunda bulunmalıdır. A Tipi Vize sahipleri, havalimanında uluslararası transit bölümünü terk etmeden ve pasaport kontrolünden geçmeden aktarma yapmak suretiyle seyahat ederler.

Almanya Transit Vizesi

Transit seyahatler Frankfurt/Main ve Münih Havalimanlarında ve belli zamanlarda Hamburg, Düsseldorf, Köln-Bonn ve Berlin-Tegel Havalimanlarında mümkündür.

Almanya Vize Başvurusu

Almanya’ya uzun süreli (aile birleşimi, oturum vb. ) sebeplerle seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize başvurularını direkt olarak, Almanya Konsolosluğu ya da Almanya Büyükelçiliği’ne yapabilmektedirler.

Ancak Almanya Konsolosluğu kısa süreli (Almanya Transit Vize/ Almanya Schengen Vizesi) Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler vize başvurularını Almanya Konsolosluğu yetkilendirilmiş kurumlar Vize Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acenteleri aracılığı ile yapmalıdır.

Almanya Vizesi için gerekli evraklar

Almanya vizesi başvurularında öncelikle vize başvuru formu doldurulmalı ve ibraz edilmelidir. Diğer evraklar yapılacak seyahatin amacına göre değişiklik göstermektedir. Almanya vizesi başvurusunda kullanılacak vize başvuru formu, Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilde, eksiksiz olarak ve büyük harflerle doldurularak ibraz edilmelidir. Almanya Konsolosluğu, Almanya vizesi başvurusunda bulunan kişilerden gerçekleştirecekleri seyahatin amacını, seyahat masraflarının karşılanma biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye’ye geri döneceğini gösterir belgeler talep etmektedir. Almanya Vizesi için gerekli evraklar diğer Schengen ülkeleri tarafından talep edilen vize başvurusu belgeleri ile benzerdir. Almanya vizesi için başvuru yapan kişiler vize işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi ve olumlu sonuçlanması için evraklarını doğru ve eksiksiz olarak ibraz etmelidir.

Almanya Vizesi için Gerekli Evrak Listesi

Almanya vizesi Biyometri İşlemi

Vize başvuruları esnasında parmak izi, biyometrik fotoğraf gibi verilerin alınması için uygulanan Biyometri İşlemi, 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Almanya vizesi için de uygulanmaktadır. Almanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler, vize başvurularının bir parçası olarak Biyometri İşlemi (parmak izi taraması) yaptırmak zorundadırlar. Bu işlem kimlik sahteciliğinin engellenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Biyometri işlemi ile ilgili önemli noktalar şunlardır;

- 12 yaşın altındaki çocuklardan fiziksel olarak parmak izi almak mümkün olmadığı için biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.

- Ülke ve Hükümet temsilcileri ve siyasi liderler Almanya’ya yaptıkları resmi ziyaretler için biyometri işlemine tabi tutulmazlar.

- Biyometrik veriler 5 yıl boyunca geçerli kabul edilmekte ve saklanmaktadır. Dolayısıyla, son 5 yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almış ve bu işlem sırasında parmak izini vermiş kişiler biyometri işleminden muaf tutulmaktadırlar.

- Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumda olan kişiler, bu durumlarını destekleyen tıbbi bir rapor ibraz etmek şartıyla biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.

- Biyometri işlemleri ile ilgili herhangi bir hata yaşanmaması için parmak izi tespitine giden kişilerin parmaklarında parmak izi tespitinin yapılmasına engel olacak, kesik, hasar ya da süs(kına) bulunmamalıdır.

Almanya Vize ücreti

Almanya Vize ücreti ve Almanya vize harç bedelleri Almanya Konsolosluğu tarafından belirlenmekte olup, seyahat amacı ve seyahatin süresine göre değişebilmektedir. Kısa süreli vize başvuruları ve uzun süreli (D vize - Ulusal Vize)) taleplerinde ücretler farklılık gösterebilmektedir. Almanya vize ücreti başvurudan önce Almanya Konsolosluğuile iletişim kurulması tavsiye edilir çünkü Almanya vize ücretleri Konsolosluk yetkisi dahilinde güncellenebilmektedir. Bununla birlikte Almanya Konsolosluğunun, vize işlemleri için akredite ettiği kurumlar harç bedellerinin yanında vize koordinasyon ücretleri de almaktadırlar. Almanya vize ücreti Euro karşılığı TL olarak nakit olarak ödenmektedir.

Almanya vizesi kaç günde çıkar?

Almanya vizesinin çıkış süresi Konsolosluğa bağlı birimler tarafından randevudan sonra ortalama 15 gün olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte vizenin çıkış süresi Almanya Konsolosluğunun değerlendirme süresine bağlıdır. Ayrıca Almanya Konsolosluğunun kapalı olduğu günler, resmi tatil günleri bu 15 günlük süreye dahil değildir. Almanya vize işlemlerinin kısa veya uzun sürede sonuçlanması Almanya Konsolosluğunun yetkisi dahilindedir. Almanya vize işlemlerinize seyahatinize en fazla 3 en az 1 ay kala başlamanız tavsiye olunur.

Almanya vizesi nasıl alınır?

Almanya vizesi, Almanya Konsolosluğu ile koordineli bir şekilde çalışmakta olan Almanya vize başvuru merkezlerine yapılan başvurularla alınabilecektir. Almanya Konsolosluğu, Almanya vize işlemlerin de vize uyum koşularının eksiksiz bir şekilde yerine getirilme koşulu ararken, eksiksiz bir şekilde vize müracaatında bulunulmalıdır.

Üçüncü ülke vatandaşları için Almanya vizesi

Türkiye’de oturma izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları Almanya vizesi başvurularını Türkiye’den yapabilmektedir. Bu kişiler Almanya vizesi başvurusu esnasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ibraz ettiği evraklara ek olarak Türkiye’de oturma izni olduğuna dair evraklarını ibraz etmelidir. Bu kişiler Türkçe bilmiyorsa işlemlerini bir tercüman refakatinde yapmalıdır.

Almanya vizesi konusunda Irak ve Suriye vatandaşlarının Türkiye’den başvuru yapması ile ilgili bazı özel uygulamalar söz konusudur.

Irak vatandaşları için Almanya Vizesi

Irak vatandaşları Almanya vizesi başvurularını Almanya’nın Türkiye’de bulunan üç vize bölümünden herhangi birine yapabilmektedir. Ancak, Almanya vizesi başvurusunda bulunmak için Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi´nden Türkiye’ye gelen kişiler Almanya vizesi başvurularını Almanya Büyükelçiliğine yapabilmektedirler.

- Almanya vizesi için başvuru yapan şahıslar, biyometrik bilgilerini ibraz etmekle yükümlü olduğundan başvurular şahsen yapılmalıdır.

- Almanya vizesi başvurusunda bulunan Irak vatandaşları başvuru formlarını eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra Almanca tercümesi ile birlikte ibraz etmelidirler.

- Almanya vizesi için başvuru yapan Irak vatandaşları, eğer başvurularını Ankara ya da İzmir’den yapacaklarsa ve Türkçe, Almanca ya da İngilizce bilmiyorlarsa Almanya vize işlemleri esnasında yanlarında bir tercüman bulundurmalıdır. Almanya vizesi başvurularını Almanya İstanbul Başkonsolosluğu’na yapacak Irak vatandaşları için tercüman gerekmemektedir.

- Irak vatandaşları Almanya vizesi başvuruları için Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlara ya da Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerinden destek alabilirler.

Suriye vatandaşları için Almanya Vizesi

Almanya’ya seyahat etmek isteyen Suriye vatandaşları, Almanya vizesi başvurularını Almanya’nın Türkiye’de bulunan üç temsilciliğinden birine yapabilirler.

- Almanya vizesi için başvuru yapan kişilerden biyometrik veri talep edildiği için, kişiler Almanya vizesi başvurularını şahsi olarak yapmalıdır.

- Türkiye’den Almanya vizesi başvurusu yapacak Suriye vatandaşları başvuru için gerekli belgeleri doğru ve eksiksiz olarak temin edip, Almanca Tercümeleri ve Almanya Beyrut Büyükelçiliği’nin tasdiki ile birlikte ibraz etmelidir.

- Suriye vatandaşları Almanya vizesi başvurusu yaparken Polio aşısı yapıldığına dair belge de ibraz etmek zorundadırlar.

- Almanya vizesi için başvuruda bulunan Suriye vatandaşları 3 aydan daha uzun süredir Türkiye’de ikamet ediyorlarsa, Türkiye için geçerli ikamet izinlerini de ibraz etmekle yükümlüdürler.

- Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek olan Suriye vatandaşları, Türkiye’den çıkış yaparken ibraz etmek üzere, Yabancılar Şubesinden Yabancı Tanıma Belgesi temin etmelidirler.

- Suriye vatandaşları Almanya vizesi başvuruları için Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan destek alabilirler.

Almanya Vizesi Hakkınsa Sık Sorulan Sorular

Almanya vizesi ile hangi ülkelere gidebilirim?

Almanya vizesi ile Schengen bölgesindeki 26 ülkeye seyahat edebilirsiniz. Fransa, İspanya, Avusturya, Yunanistan, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Malta, Hollanda, Belçika, Portekiz, Slovenya, İsveç, Letonya, Litvanya, İsviçre, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Polonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Slovakya.

Almanya vize randevusunu nereden alabilirim? Randevu mülakat şeklinde mi?

Almanya vizesi başvuruları Almanya Konsolosluğunun akredite ettiği vize acentalarından alınabilmektedir. Almanya vize randevusu gerekli evrakların ibrazını ve parmak izi verme prosedürünü içermekte olup mülakat yapılmamaktadır. Ancak Almanya Konsolosluğu gerekli gördüğü durumda vize başvuru sahibini mülakata çağırabilmektedir.

Uzun süreli Almanya vizesi nasıl alabilirim?

Almanya vizenizin süresine sadece Almanya Konsolosluğu karar vermektedir. Vize başvuru dilekçenizde uzun süreli talebinizi belirtebilirsiniz. Uzun süreli vize alımı konusunda Konsolosluk tarafından belirlenmiş kriterler mevcut değildir.


Acil Almanya vizesi nasıl alabilirim, ekspres Almanya vizesi alınabiliyor mu? Vize kaç günde çıkar?

Almanya ekspres vize uygulaması mevcut değildir. Vize başvurusunu sonuçlanma süresi Konsolosluk kaynaklarına göre ortalama 15 iş günü olarak belirtilmektedir ancak bu süre Konsolosluğun yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Önemli olan nokta vize başvurunuzun seyahat tarihinizle çakışmayacak şekilde düzenleyeceğinizi tarihlerde ve tarih aralığında olmasıdır. Seyahatinize en az 1 ay kala başvuru yapmanız tavsiye olunur.

Almanya turist vizesi alarak arkadaşımın yanında kalabilir miyim?

Seyahat amacınıza uygun başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu bağlamda Almanya tursit vizesi başvurularında otel rezervasyonu talep edilirken, aile ve arkadaş ziyareti başvurularında davet mektubu, istek mektubu veya davetiye talep edilmektedir. Eğer arkadaşınızın yanında kalacaksanız başvuru formunda seyahat amacınız aile ve arkadaş ziyareti olarak belirtilmesi gerekecektir. Seyahat amacına uygun olmayan şekilde yapılan başvurular ret almanıza neden olabilmektedir. Seyahat amacınız turistik, ticari veya aile ziyareti vize türlerinde olabilir ve her bir vize türüne özel hazırlanması gereken evraklarla başvuru yapılmalıdır.

Almanya vizesi alırken kimle sponsor olabilir? Sigortalı çalışmıyorum, annemle birlikte gideceğiz, ben öğrenciyim annem ev hanımı?

Öğrenci ve ev hanımı gibi kendi gelirini belgeleyemeyen kişilerin Almanya vizesi işlemlerinde sponsorları birinci dereceden yakınları olabilmektedir. Bu kapsamda Almanya vize başvuru sahibinin anne, baba veya eşi seyahatin sponsoru olabilmektedir. Almanya vize işlemlerinde sponsorlar mesleki durumlarına göre evrakları hazırlamaları ve bu evrakların vize başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.


Almanya Schengen vizesinin tek girişli ve çok girişli olmasının farkı nedir?

Almanya vizesi tek girişli alındığı takdirde Schengen bölgesine tek giriş hakkınız olur ve Schengen bölgesinden ayrıldığınız durumda yeniden girebilmeniz için vize almanız gerekir. Bu nedenle Almanya’nın da dahil olduğu bir tu programınız varsa ve vizeniz tek girişli ise Schengen’in geçerli olmadığı bir ülkeye girdiğinizde vizeniz geçerliliğini yitirecektir. Çok girişli Schengen vizesi ise vizenizin kapsadığı kalış süresi boyunca Schengen bölgesine birden fazla giriş hakkı tanımaktadır.

Almanya davet mektubu ile turist vizesi alabilir miyim?

Almanya’daki yakınınızdan bir davetiye aldıysanız Almanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi için başvuru yapmalısınız. Bu durumda vize başvuru formunda ziyaret amacınızı da bu şekilde bildirmeniz gerekecektir.

Bu web sitesindeki aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. Almanya Konsolosluğunun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Knight SP, Google optimizasyonu yöntemleriyle farklı alan adları edinen ve bu alan adalarında yayınladığı bilgiler ile Turizm, Seyahat, Emlak, Eğitim, Danışmanlık vb. alanlarında faaliyette olan şirketlerin reklam vererek stratejik partnerlik yapmaktadır. Almanyakonsoloslugu.com web sitesi, konsolosluk ya da büyükelçilikle hiçbir akalası olmayıp içindeki bilgilerin bir resmi dayanağı yoktur. Vize uzmanlarından yaşanmışlıklardan yola çıkılarak insanların yararına doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmekte olup, doğru olmayan bilgilerin veya güncellemeler adına lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. Sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bazı durumlarda Konsoloslukla bizzat iletişime geçilerek teyit edilmeleri gerekmektedir.

Pasaport alırken verdiğimiz parmak izi Almanya vize başvurusunda geçerli mi?

Pasaport alırken verdiğinizi parmak izi vize başvurularında geçerli kabul edilmemektedir. Pasaport ve vize için alınan parmak izi işlemleri farklı prosedürlerdir. Schengen kuralları gereği eğer geçmiş vizelerinizde VIS ibaresi yok ise Almanya vize işlemlerinde parmak izi vermeniz gerekecektir. Ayrıca Schengen bölgesindeki ülkelerin ikili anlaşmaları çerçevesinde daha önceden vermiş olduğunuz parma izini kabul edilmeme ve vize randevusuna gitme zorunluluğunuz bulunabilmektedir.

Almanya turist vizesi ticari vizeden daha erken çıkar mı?

Almanya vize işlemleri vize türüne bağlı olmaksızın sonuçlanır. Vize türüne göre vizenin daha kısa veya uzun sürede çıkması kısa süreli vizelerde geçerli değildir. Ortalama 15 iş günü olarak bildirilen vize çıkış süresi Almanya Konsolosluğunun işlem süresine bağlıdır.

Almanya Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.tuerkei.diplo.de