Almanya Turistik Vize Başvuru Evrakları

Almanya'ya seyahat edecek Umuma mahsus Pasaport hamili T.C. vatandaşları tarafından, Almanya vizesi başvurusunda bulunurken Almanya Konsolosluğu'na, Almanya vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Almanya Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması zorunluluğu vardır. Almanya vizesi için gerekli evraklar, Almanya'ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Almanya Konsolosluğu'na sunulmalıdır.

 

Pasaport - Almanya turistik vize başvurularında kullanılacak pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

Biometrik Fotoğraf - Almanya turistik vize başvuru işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Almanya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - Almanya Turistik Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Almanya Vize Başvuru Formu - Almanya Turistik Schengen vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin Almanya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen Almanya vize başvuru formu ıslak imzalı olmalıdır. Almanya vize başvuru formuda vereceğiniz bilgilerin sunduğunuz diğer Almanya vize başvuru evraklarıyla tutarlıklı olması gerekmektedir. Bu formda yapılan yanlış, hatalı veya eksik olması Almanya vize talebinizin ret ile sonuçlanmasına sebebiyet verebilir.

**NOT: Almanya Turistik Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Almanya Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

Almanya vize başvuru formu - Schengen visa application form

 

Finansal Durumu Gösterir Belgeler - Almanya Turist Vizesi başvurularında bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Almanya Turistik Vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

Almanya Vize talebini belirten dilekçe - Almanya Turistik Schengen Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Almanya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.   

Almanya Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Almanya’ yaya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi işveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Almanya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Almanya seyahati sonrası ikinci veya üçüncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Bağlı bulunulan kuruma ait belgeler - Vergi levhası – Almanya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet belgesi – Almanya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin imza sirküleri – Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin ticaret sicil gazetesi – Almanya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler - Almanya vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat amacını destekleyen bilgi belgeleri  - Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Almanya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Almanya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Almanya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.  

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Almanya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Almanya’ da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Almanya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

***Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,
Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,
Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,
Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,
Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

 

***Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan T.C. oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

Pasaport fotokopileri, Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri

 

Almanya Konsolosluğunun Turistik Vize Kategorisi Hakkında 

Almanya Turistik Vize İşlemleri

Almanya Turistik vizesi, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gezi, eğlence ve tatil gibi sebeplerle seyahat etmek isteyen kişilerin başvurması gereken “kısa süreli” vize tipidir. Almanya Devleti Schengen Anlaşması’na taraf olduğu için Almanya Turistik vizesi Almanya Schengen vizesi olarak da anılmaktadır. Almanya Turistik vizesi sahibi olan kişiler ülkede 90 gün konaklama hakkına sahip olmaktadır

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne turistik amaçla (turistik gezi, eğlence, tatil gibi sebeplerle) seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaportlarında geçerli Schengen vizesi olmadığı takdirde, ülkeye giriş yapabilmek için Almanya Turistik Vizesi başvurusu yapmakla yükümlüdür.

Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan Almanya seyahatleri için Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerine başvuru yapmak zorunda değildirler. 

 

Sahip Olunan Almanya Turistik Vizesine İlişkin Özellikler 

Almanya Konsolosluğu tarafından “C Tipi” vizesi kategorisinde değerlendirilen Almanya Turistik vizesi kısa süreli bir vizedir. Almanya Turistik vizesi sahibi kişiler bu vize ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nde en fazla 90 gün konaklayabilmektedir.

Almanya Schengen Bölgesi üyesidir. Bu nedenle Almanya Turistik vizesi Schengen vizesi özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla Almanya Turistik vizesi sahibi kişiler, Schengen Bölgesi’ne üye olan diğer ülkelere yapacakları seyahatler için tekrar vize başvurusu yapmak zorunda kalmazlar. Diğer taraftan pasaportunda Schengen Bölgesi üyesi bir başka ülkenin geçerli vizesi sahibi olan kişiler seyahatlerini vizesine sahip oldukları Schengen ülkesinden başlatmak koşulu ile Almanya’ya yapacakları turistik seyahatlerde Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerinden muaf olurlar.

 

Almanya Schengen Vizesi

Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Almanya, İspanya, İsveç, İtalya,Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta,Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi’ne dahil olmuşlardır.

Avrupa Birliği (AB)’de 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkelerin vatandaşlarına bu bölgeye üye ülkeler arasında seyahat serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler Schengen Bölgesi dışında kalan ülkeler için sınır geçişleri konusunda ortak kurallar uygulamaktadır.

Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

 

Almanya Turistik vizesi başvuru evraklarına ilişkin bilgiler

Vize Başvuru Formu:Almanya Turistik vizesi başvurularında ibraz edilecek Almanya vizesi başvuru formu Türkçe ve Almanca olarak iki dilde düzenlenmelidir. Vize başvuru formunda ibraz edilen bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. Almanya Turistik vize başvuru formu büyük harfle ve okunaklı olarak doldurulmalıdır.

 

**NOT: Almanya Turistik vizesine başvuru yapan kişi reşit değil ise (18 yaşından küçük ise) vize başvuru formunda hem kendisinin hem de yasal velisinin imzası bulunmalıdır.

Pasaport: Almanya Turistik vizesi başvurularında kullanılacak pasaport 10 yıldan eski, yıpranmamış olması tavsiye edilir. Pasaportun geçerlilik süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren 3 ay daha devam etmelidir. Almanya Turistik vizesi başvurusunda kullanılacak pasaportta vizenin işlenmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır.

Seyahat evrakları: Almanya Konsolosluğu, Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişilerden yapacakları seyahatin amacını, seyahat masraflarının karşılanma biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye’ye geri döneceğini gösterir belgeler talep etmektedir. Almanya Turistik vizesi başvuru belgelerinde ibraz edilen bilgiler vize başvuru formunda yer alan bilgileri desteklemelidir.

Davetiye: Almanya Turistik vizesi için başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’da ikamet eden herhangi bir kişiden ya da ülkedeki herhangi bir kurumdan davetiye talebinde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Davetiye ile gidilecek seyahatlerde Almanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi veya Almanya ticari vize başvurusunda bulunulmaktadır.

Almanya Vize Ücretlerine İlişkin Bilgiler

Almanya vize ücreti, vize türü, seyahat süresi, Schengen vizesi veya D vize kategorilerine bağlı olarak değişmektedir. Almanya vize ücreti konsolosluk harç bedellerini ve vize başvuru merkezlerinin kooridnasyon bedellerini içermektedir. 

Almanya Turistik vizesi içim müracaatta bulunan 12 yaş altı çocuklar Almanya Turistik vizesi harç bedelinden muaf tutulmaktadır.

Almanya Federal Cumhuriyeti Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Cape Verde, Makedonya, Moldavya, Karadağ, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna vatandaşlarına Almanya Turistik vizesi harç bedeli ödemelerinde bazı indirim ve kolaylıklar tanımaktadır.

 

Almanya Vizesi Biyometri İşlemine İlşkin Bilgiler

Almanya Turistik vizesi başvurularında 25 Eylül 2014 tarihinden bu yana kimlik sahteciliğinin engellenmesi amacı ile parmak izi ve biyometrik fotoğraf uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla Almanya Turistik vizesi için başvuruda bulunan kişiler Biyometri İşlemi (parmak izi taraması) yaptırmak zorundadırlar.

Almanya Turistik vizesi başvurularında “Biyometri işlemi” ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

- 12 yaşın altındaki çocuklardan fiziksel olarak parmak izi almak mümkün olmadığı için biyometri işlemine tabi değildir.

- Ülke ve Hükümet temsilcileri ve siyasi liderler Almanya’ya yaptıkları resmi ziyaretler için biyometri işlemine tabi tutulmazlar. 

- Biyometrik veriler 5 yıl boyunca geçerli kabul edilmekte ve saklanmaktadır. Dolayısıyla, son 5 yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almış ve bu işlem sırasında parmak izini vermiş kişiler biyometri işleminden muaf tutulmaktadırlar. 

- Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumda olan kişiler, bu durumlarını destekleyen tıbbi bir rapor ibraz etmek şartıyla biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.

- Biyometri işlemleri ile ilgili herhangi bir hata yaşanmaması için parmak izi tespitine giden kişilerin parmaklarında parmak izi tespitinin yapılmasına engel olacak, kesik, hasar ya da süs(kına) bulunmamalıdır.

 

Üçüncü ülke vatandaşları için Almanya vizesi işlemleri hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti geçerli ikamet izni sahibi üçüncü ülke vatandaşları Almanya Turistik vizesi başvurularını Türkiye’de bulunan Almanya temsilciliklerine yapabilmektedir. Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerini Türkiye’den yapacak olan üçüncü ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya Turistik vize başvurularında ibraz ettiği evraklara ek olarak Türkiye’de ikamet izinleri bulunduğuna dair belgelerini ibraz etmelidir.

Almanya Turistik vize işlemlerinde bulunan kişiler Türkçe ve/veya Almanca bilmiyor olmaları durumunda vize başvuru işlemlerini tercüman refakatinde yapmalıdırlar.

 

Almanya Vize Başvurusu

Almanya Konsolosluğu şahsen yapılan kısa süreli vize (Almanya Turistik vizesi, Almanya Ticari vizesi, Almanya Transit vizesi) başvurularını işleme almamaktadır. Bu nedenle Almanya kısa süreli vizesi kategorisinde yer alan Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları vize başvurularını Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar, Vize Başvuru Merkezleri ve Turizm/ Seyahat Acentelerine yapmalıdır.

 

Almanya Vizesi İşlem Süresi

Almanya Turistik vizesi başvuru işlemleri vize başvurusu için ibraz edilmesi gereken evraklar eksiksiz ve doğru olarak sunulduğu takdirde, ortalama 15 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerinin Almanya Federal Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerine denk gelmesi ya da Almanya Konsolosluğu’nun iş yoğunluğunun fazla olduğu günlere tekabül ederse işlemlerin tamamlanması süreci uzayabilmektedir. Bu nedenle Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişiler Almanya seyahatlerini zamanında yapabilmek için vize başvurularını planladıkları Almanya seyahatinden olabildiğince erken tarihte yapmalıdır. Almanya vizesi işlemlerinde başvuru değerlendirme süresi ortalama 15 iş günü olarak belirtilmekle birlikte vize başvurusunu değerlendirme süresi Almanya Konsolosluğu ve Almanya Büyükelçiliğinin yetkisi dahilinde olmakta olup bu süreler uzayabilmektedir. Vize süreleriyle ilgili olarak başvuru sahibinin koşullarıan göre değişmeler olabilir. Çıkış süresine bağlı konjoktürel durumlar olabileceğinden bu bilgilerin Almanya Konsolosluğu ile iletişime geçilerek teyit edilmesi tavsiye olunur. www.almanyakonsoloslugu.com sitesinde yer alan bilgiler resmi bilgiler olmayıp bilgilendirme amaçlı olarak sunulmaktadır.

 

 

Almanya Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.tuerkei.diplo.de