Almanya Çalışma İzni

Almanya'ya Erasmus programı çerçevesinde öğrenim görecekT.C. vatandaşları tarafından, Almanya erasmus vizesi başvurusunda bulunurken Almanya Konsolosluğu'na, Almanya erasmus vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Almanya Konsolosluğu tarafından belirlenmiş bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması zorunluluğu vardır. Almanya vizesi için gerekli evraklar, Almanya'ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Almanya Konsolosluğu'na sunulmalıdır. Tüm belgelerin asılları ile ikişer adet fotokopileri Almanya Konsolosluğu'na sunulmalıdır. Türkçe belgelerin Almanca diline tercüme edilmiş olarak buşvruru evraklarına koyulmalıdır.

İkamet müsadesi başvuru formu -Almanca olarak doldurulmuş, Almanya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki nüsha ikamet müsadesi başvuru formu.Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; kişi tarafından doldurulacak ikamet müsadesi başvuru formunun imza bölümü ebeveynlerin ikisi de imzalanmış olmalıdır.

Fotoğraf -Almanya turistik vize başvuru işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar; 3 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Almanya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

Pasaport -Almanya turistik vize başvurularında kullanılacak pasaportlar son 10 yıl içerisinde

Almanya, Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine göre 2025 yılına kadar işgücü açığının altı milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Almanya'daki işgücü açığını kapatmak için harekete geçen Alman hükümeti, nitelikli işgücü göçünü teşvik etmeyi amaçlıyor.

Almanya Çalışma İzni ve Mavi Kart

Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin vatandaşları Almanya'da iş bulduğu takdirde Almanya'ya gelebilmesi için vize alması gerekiyor. Bu kişiler, 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren çalışma ve oturma izni sağlayan “Mavi Kart’a başvuruda bulunabilecek. Mavi Kart'a başvurmak için aranan bir diğer şart ise yılda asgarî 44 bin 800 Euro kazanmak. Ancak doktor olarak veya fen bilimleri ve bilişim alanında çalışacak kişilerin yıllık kazançları daha düşük olsa da, Almanya'ya çalışmak için gelmelerine izin veriliyor. Bu kişilerin yıllık asgarî kazancının ise 34 bin 944 Euro olması gerekiyor. Mavi Kart alan kişilere, 33 ay sonra süresiz oturma müsaadesi anlamına gelen yerleşme izni veriliyor.

İhtiyaç Duyulan Meslekler

Peki, hangi meslek gruplarının şansı daha fazla? Bu soruyu Federal İstihdam Dairesi Berlin Brandenburg Bölge Müdürlüğü Basın Sözcü Yardımcısı Erik Benkendorf yanıtlıyor: ”Şimdiki duruma göre gerçekten bilişim teknolojileri alanında çalışan nitelikli elemanlar ile uzmanlaşmış kişilerin burada iş bulma şansı oldukça yüksek. Çünkü bence Almanya’da mühendislik alanında çalışan yeterince kalifiye personel yok. Böyle elemanlar olmadığı sürece de, AB vatandaşı olmayanların Almanya’daki istihdam piyasasında yer alma şansı bulunuyor.” Diğer meslek gruplarından kişilerin Almanya’da istihdam edilmeleri ise niteliklerine ve işverenin talebine bağlı.

Aranan Şartlar

Hangi meslekten olursa olsun, Almanya’da çalışmak isteyen bir Türk vatandaşının ülkeye gelmeden önce işini Türkiye'deyken bulması gerekiyor. Bilişim teknolojisi uzmanlığı veya mühendislik gibi kalifiye personelde aranan şartlar benzerlik gösteriyor. Bu kişilerin Almanya’da çalışabilmesi için Almanca bilmesi gerekmiyor.

Diğer Meslek Grupları

Almanya’da çalışmak isteyen doktorların diplomalarını tanıtmalarının yanı sıra ilgili sağlık dairesinden özel izin alması gerekiyor. Aşçılar da nitelikli personel arasında sayılıyor. Ancak Federal İstihdam Dairesi Berlin Brandenburg Bölge Müdürlüğü Basın Sözcü Yardımcısı Benkendorf, Almanya’da yaşayan Türklerin sayısının fazla olması nedeniyle Türkiye’den aşçı olarak gelmenin kolay olmadığını hatırlatıyor. Diploması tanınan kalifiye elemanların, bilgisayar uzmanlarının, Almanya merkezli bir firmada yönetici konumunda görevlendirilecek kişilerin ülkede çalışabilmesi için Federal İstihdam Dairesi’ni onayı gerekiyor.

Üst düzey yöneticiler ile yüksek nitelikli personelin Almanya’da çalışabilmesi için Federal İstihdam Dairesi’nin onayı gerekmiyor. Bu kişilere Almanya'ya yerleşme izni verilebilmesi için yılda en az 63.600 Euro kazanmaları şartı aranıyor.

Bilimsel araştırma yapmak ve üniversitede ders vermek için Almanya’ya gelecek olanlar için de Federal İstihdam Dairesi’nin onayı gerekmiyor.

Almanya’da iş bulan bir Türk vatandaşının ülkeye giriş yapabilmesi için öncelikle vize alması gerekiyor.

Federal İstihdam Dairesi söz konusu işte Almanya’da çalışacak birinin olup, olmadığını araştırıyor Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülke vatandaşının Almanya’da çalışabilmesi için gereken önemli koşullardan biri Almanya ve Avrupa Birliği dâhilinde o alanda çalışabilecek birinin bulunmaması. Berlin Eyaleti Göç ve Uyum Dairesi Danışmanı Eckhard von Zengen, bunun yanı sıra çalışma şartları ve alınacak paranın da göz önünde bulundurulduğunu hatırlatıyor: ”Yapılacak işe Almanya şartlarına göre ücret verilip, verilmediğine bakılıyor. Böylelikle kölelik benzeri çalışma koşullarının oluşması engelleniyor.”

Almanya'ya Gelince Ne Yapmak Gerekiyor?

Yapılan incelemelerin ardından eğer gereken şartlar sağlanıyorsa vize alınabiliyor. Federal İstihdam Dairesi’nden Erik Benkendorf, üç ay geçerli olan bu vize ile Almanya’ya gelen kişinin en kısa zamanda oturma izni almak için ilgili Yabancılar Dairesi’ne gitmesini tavsiye ediyor. Benkendorf, Yabancılar Dairesi’nin oturulan evi, iş sözleşmesi çerçevesinde yeterli ücret ödenip ödenmediğini, bu paranın geçinmek ve eğer varsa diğer aile bireylerini geçindirmek için yetip yetmediğini incelediğini belirtiyor. Bu incelemelerin ardından da iş sözleşmesinin süresine göre oturma izni veriliyor. İlk etapta oturma izni en fazla üç yıllığına veriliyor. Ayrıca çalışma izni almak gerekmiyor. Oturma izninin üzerinde çalışabileceğine dair damga bulunuyor. Ancak bu oturma ve çalışma izni, belirli bir meslek, işveren veya kent ile sınırlı olabiliyor.

Eşlerin Durumu

Almanya’ya çalışmak için gelenler yanlarında eşlerini ve çocuklarını da getirebiliyor. Berlin Eyaleti Göç ve Uyum Dairesi Danışmanı Eckhard von Zengen ancak çalışanın görevine bağlı olarak, eşlerin ve çocukların gelme koşullarının farklılık gösterdiğine dikkat çekiyor: ”Üniversite mezunlarının eşlerini yanlarında getirmeleri çok daha kolay. Büyükelçilik, Yabancılar Dairesi’ne sormadan tek başına karar verebiliyor. Bu durum özellikle Alman organizasyonları tarafından görevlendirilen kişiler için geçerli. Çocuklar da sorunsuz bir şekilde Almanya’ya gelebiliyor. Bazı durumlarda ise ücretli olarak çalışan, mesela sanayide çalışacak biri önce tek başına gelebilir, daha sonra da eşini yanına aldırmak için başvuruda bulunabilir.” Almanya’da çalışan nitelikli elemanlar, yöneticiler ve bilim insanlarının eşlerine oturma izniyle birlikte süreli çalışma müsaadesi de veriliyor.

çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

 

Almanya’daki Üniversite/yüksek okulun kabul belgesi - Yazı, eğitim süresini ve hangi Şehirde olduğunu içermesi gerekmektedir. Fotokopi veya scan çıktısı yeterlidir

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi-Almanya Turistik Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge -Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Türkiye’deki Üniversiteden alınmış yazı -Başvuru sahibin gidiş amacına ve Erasmus / Sokrates burslu olarak bir Alman Üniversiteden eğitim göreceğine dair belgeler

Pasaport fotokopisi - Varsa eski Pasaportlar sunulmalı

Noter tasdikli Taahhütname -Almanca tercümesi ve Tüm gelir kanıtlarının aslı 2 fotokopisi

Taahhütname - Sadece ebeveynler tarafından düzenlenen noter tasdikli bir taahhütnamenin aslı ve 2 fotokopisi ve Yeminli tercümandan Almancaya tercümesi

***Lütfen Dikkat!

- Ebeveynler tarafından verilen taahhütname, Federal Eğitim Teşvik kanununda belirlenen garanti oranına göre düzenlenmeli ve ödemeyi garanti etmelidir.

- Verilen taahhütün ödenebileceğine dair ebeveynlerin maaşlarının yattığı hesap cüzdanları, mal varlığının bulunduğu hesap cüzdanı ve ödeme gücünü gösteren tüm maddi ve gelir durumunu gösteren evrakların aslı ve 2 fotokopisini ibraz etmelidir. (Gelir evrakların tercümesine gerek yoktur). Ayrıca taahhütnameyi veren kişinin imzası noter tarafından tasdik edilmelidir.

Almanya Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.tuerkei.diplo.de